Dr. Öğr. Üyesi MUHARREM BAKKAL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi MUHARREM BAKKAL

T: (0282) 250 3405

M mbakkal@nku.edu.tr

W mbakkal.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi
Ana Bilim Dalı:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KAMU,YEREL YÖNETİM VE GİRİŞİMCİLİK
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TURİZM ANA BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1989
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SON ÇAĞ TARİHİ
Öğrenim Yılları: 1983
Tez:
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1975
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Orta
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Yönetim Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2006-2007
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1991-1997
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. , Dünyada Yapılan Özelleştirme Faaliyetlerinin Türkiye'deki Uygulamaları ve Sonuçları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 11-11, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
2. , Bakkal,M.. Seçim Ekonomisi, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 25-25, 2009.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. , Bakkal,M.. Petrol Fiyatlarındaki Yükselişin Nedenleri ve Türkiye Ekonomisine Etkileri, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 27-27, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
4. , Türkiye'de 1980 sonrası Uygulanan Vergilendirme Politikaları, Tekirdağ Yorum Dergisi, ss. 27-27, 2008.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
5. , Türkiye'de Para Arzı ve Ücretler Açısından Önemi, İş ve Hukuk Dergisi, ss. 10-14, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Türkiye'de Yabancı Sermayenin Durumu, İş ve Hukuk Dergisi, ss. 10-12, 1993.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Giresun'un Turizm Coğrafyasının Turizm Potansiyeline Etkileri, Giresun Aylık İnceleme ve Araştırma ve Ekonomi Dergisi, ss. 6, 1990.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BAKKAL M., Gelir Dağılımı Türkiye de Gelir Dağılımı Sorunu, Yayın Yeri: Detay Yayıncılık, Editör: Muharrem Bakkal, 2016.
Bilimsel Kitap
2. BAKKAL M., Vakıflar ve Vakıflaşmanın Makrı Ekonomiye Etkisi ve Bakkaloğlu Vakfı Örneği, Yayın Yeri: DETAY Yayıncılık, Editör: Muharrem Bakkal, 2016.
Bilimsel Kitap
3. BAKKAL M., Demir U., Lojistik Yönetimi ve E Lojistik, Yayın Yeri: HİPERLİNK, Editör: Muharrem BAKKAL, 2011.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BAKKAL M., Türkiyede Enerji Tüketiminin Makro Ekonomiye Etkileri, ICOMEP (17.11.2017-18.11.2017).
Tam metin bildiri
2. BAKKAL M., Türkiye’de Serbest Bölgelerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS (28.10.2017-29.10.2017).
Tam metin bildiri
3. BAKKAL M., BAKKAL S., Karadeniz Ekonomik İşbirliği’xxnin Türk Ekonomisine Etkileri, IBANESS (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
4. BAKKAL M., BAKKAL S., Türkiye’xxde Uygulanan Para Politikası Stratejileri, IBANESS (23.09.2017-24.09.2017).
Tam metin bildiri
5. BAKKAL M., ERDOĞAN Ç., Türkiye’de Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik İktisadi Politikalar, IBANESS (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri
6. BAKKAL S., BAKKAL M., Türkiye’de Yapılan Özelleştirme Faaliyetlerinin Amerika ve Batı Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırılması, IBANESS (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. BAKKAL S., BAKKAL M., Türkiye’de Yapılan Son Seçimlerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS (08.04.2017-09.04.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. BAKKAL M., BAKKAL S., Enflasyon ile Mücadele Eden Türkiye’xxde Merkez BankasınınBağımsızlığının Başarısı, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri
9. BAKKAL M., BAKKAL S., Finansal Serbestleşme ve Türkiye, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
10. BAKKAL M., BAKKAL S., TURAN C., Yabancı Yatırımların Türk Ekonomisine Etkileri, IBANESS (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
11. BAKKAL M., Dünya Ticaret Örgüt ünün Dünya Ticaretine Etkisi, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
12. BAKKAL M., Türkiye Ekonomisi nde IMF ve Dış Borçlar, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
13. BAKKAL M., KILCI H., Yalın Üretimin Firmaların İşletme Verimliliği ve Karlılığı Üzerindeki Etkileri Tekirdağ İlinde Faaliyet Gösteren Firmalara Yönelik Ampirik Bir Çalışma, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of Macedonia (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
14. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., YAZKAN Ş., Determination of the Need for Re Organization inBusinesses An Experimental Study on Large ScaleBusinesses Operating in Tekirdag, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference SeriesIBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
15. BAKKAL M., BAKKAL S., SARIYUVA A., Kamu Açıklarının Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
16. BAKKAL M., BAKKAL S., KABA H., Türkiye de Döviz Kur Politikaları, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
17. BAKKAL M., BAKKAL S., YANIK N., Türkiye de Kırsal Kalkınma Kütahya Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
18. BAKKAL M., BAKKAL S., KILCI H., AKARÇAY N., Uzman Liderliğin Örgüt Yönetimi Üzerine Etkileri Hakkında Kuramsal BirÇalışma Bir Uzman Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk ün TürkiyeCumhuriyeti Devletini Organize Etme Örneği, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
19. BAKKAL M., BAKKAL S., SARGIN E., Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomilerinde Finansal Krizleri BelirleyenFaktörlerin Makro Ekonomiye Etkileri, IBANESS Conference Series – Plovdiv / Bulgaria (12.03.2016-12.03.2016).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. .
Ulusal Dergi Ulusal hakemli bilimsel veya mesleki dergiler
Üyelikler
N.K.Ü.Meslek Yüksekokulunda Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlamada Bölüm Koordinatörü , Başkan, 2007-2008.
Tekirdağ Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Komisyon Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2005.